TIM 68
Montažna kuća TIM 68    Montažna kuća TIM 68

Dimenzije osnove: 10.94 x 6.88 m  Površina osnove: 68.92 m2

Montažna kuća TIM 68 Plan
Broj Naziv prostorije

P(m2)

1 Ulaz

2.16

2 Vetrobran

2.89

3 Predsoblje

3.91

4 Dnevna soba

19.21

5 Kuhinja

8.64

6 Kupatilo

4.08

7 Dečja soba

10.50

8 Spavaća soba

9.00

9 Terasa

5.75

Ukupna korisna površina:

62.19